Janusmed amning

Den här tjänsten tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas medan modern använder olika läkemedel. Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden.

Du kan söka på ett läkemedels produktnamn, ingående substans eller ATC-kod. Informationen är riktad till hälso- och sjukvårdspersonal. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

Bedömningarna bygger på kritisk värdering av publicerad litteratur, handböcker inom ämnet och farmakologisk expertis.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting ansvarar för tjänsten. Medicinskt ansvarig för textinnehållet är Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.