Äldre och läkemedel

Läkemedel är en viktig och vanlig behandling för äldre. När vi blir äldre sker förändringar som  ökar känsligheten för vissa läkemedel. Många äldre har också flera sjukdomar och använder många olika läkemedel samtidigt. Detta sammantaget ökar risken för biverkningar och läkemedelsrelaterade problem. Varje läkemedelsbehandling ska individanpassas, utvärderas regelbundet och nyttan måste kontinuerligt bedömas mot risken. Njurfunktionen avtar med åldern och njurens förmåga att rena blodet måste beräknas. Att mäta kreatinin i blod räcker inte för att bedöma njurarnas reningsförmåga. Det finns läkemedel som är olämpliga för äldre, men det är de vanligaste läkemedlen som orsakar de flesta biverkningarna.

Här kan du ta del av en föreläsningsserie om äldre och läkemedel, av Johan Fastbom.


Känsligare fysiologi (25.20 min)

Känsligare fysiologi from Evidensbaserad medicin on Vimeo.


Njurfunktionen avtar (13.16 min)

Njurfunktionen avtar from Evidensbaserad medicin on Vimeo.


Olämpliga läkemedel(23.28 min)

Olämpliga läkemedel from Evidensbaserad medicin on Vimeo.


Läkemedelsbiverkningar vanligare hos äldre (19.15 min)

Läkemedelsbiverkningar vanligare hos äldre from Evidensbaserad medicin on Vimeo.


Uppdaterad: 2016-05-09

Senaste nytt på Janusinfo
  • Veckans tips vecka 30

    Här hittar du behandlingsrekommendationer och kommentarer till aktuella medicinska studier från Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd. Utlåtandena omfattar många olika terapiområden.

    2018-07-23
  • Veckans tips vecka 29

    Bli Antibiotikasmart! Webbutbildningen är uppdaterad med ny tandvårdsdel.

    2018-07-16