Äldre och läkemedel

Läkemedel är en viktig och vanlig behandling för äldre. När vi blir äldre sker förändringar som  ökar känsligheten för vissa läkemedel. Många äldre har också flera sjukdomar och använder många olika läkemedel samtidigt. Detta sammantaget ökar risken för biverkningar och läkemedelsrelaterade problem. Varje läkemedelsbehandling ska individanpassas, utvärderas regelbundet och nyttan måste kontinuerligt bedömas mot risken. Njurfunktionen avtar med åldern och njurens förmåga att rena blodet måste beräknas. Att mäta kreatinin i blod räcker inte för att bedöma njurarnas reningsförmåga. Det finns läkemedel som är olämpliga för äldre, men det är de vanligaste läkemedlen som orsakar de flesta biverkningarna.

Här kan du ta del av en föreläsningsserie om äldre och läkemedel, av Johan Fastbom.


Känsligare fysiologi (25.20 min)

Känsligare fysiologi from Evidensbaserad medicin on Vimeo.


Njurfunktionen avtar (13.16 min)

Njurfunktionen avtar from Evidensbaserad medicin on Vimeo.


Olämpliga läkemedel(23.28 min)

Olämpliga läkemedel from Evidensbaserad medicin on Vimeo.


Läkemedelsbiverkningar vanligare hos äldre (19.15 min)

Läkemedelsbiverkningar vanligare hos äldre from Evidensbaserad medicin on Vimeo.


Uppdaterad: 2016-05-09

Senaste nytt på Janusinfo
  • Retapamulin (Altargo) slut på svenska marknaden

    Sedan tidigare har tillverkningen av retapamulinsalva (Altargo) som används vid svinkoppor upphört och under sommaren 2018 har lagret tagit slut på den svenska marknaden.

    2018-09-21
  • Anpassa mängden förskrivet läkemedel per uttag

    TLV skärpte nyligen tolkningen av den så kallade 90-dagarsregeln. För patienten medför det att mängden läkemedel som kan expedieras inom förmånen vid ett tillfälle styrs på ett annat sätt.

    2018-09-18