Kolhydratskolan – Bästa maten för hälsan, finns den?

Utbildningsdagen sätter kolhydraterna i fokus och går från näringslära via forskning om mat och hälsa, aktuella undersökningar om svenskars matvanor, de nyligen uppdaterade Nordiska kostråden och praktiska tips om hur vi kan arbeta, till smakupplevelser. Dagens föreläsare har i sin profession ägnat många år åt mat och hälsa.

Föreläsare: KC Wallberg är välmeriterad stjärnkock och driver restaurangen Gubbhyllan på Skansen. Han är känd för sin kärlek till svensk matkultur och kombinerar det med ett stort intresse för hälsosam mat. Han har varit verksam som kock, både i Sverige och USA, medverkat vid internationella event och i tv-produktioner. KC Wallberg håller föreläsningar om mat och har ett samarbete med Karolinska Institutet.

 

Föreläsare: Mai-Lis Hellénius är professor i att förebygga hjärt-kärlsjukdom på Karolinska Institutet. Hennes fokus är mat och fysisk aktivitet. Hon är verksam som överläkare på Livsstilsmottagningen vid Hjärtkliniken, Karolinska Sjukhuset i Solna. Mai-Lis är även specialistsakkunnig i hälsofrämjande frågor i Stockholms läns landsting.

 

Föreläsare: Anette Jansson är dietist vid Livsmedelsverket. Hon arbetar i ett projekt för att stötta hälso- och sjukvården i frågor som rör bra matvanor, men också med andra frågor inom nutritionsområdet. Anette arbetar på Rådgivningsenheten, som ansvarar för risk- och nyttovärderingar och vilka åtgärder som ska vidtas för att minska risker.

 

Föreläsare: Mattias Damberg är docent, Karolinska Institutet, Solna, specialistläkare i Allmänmedicin, driver livsstilsmottagningen på CityPraktiken, Västerås, expertgruppsledamot Fysisk Aktivitet, Läkemedelskommittén Västmanland.

 

Föreläsare: Matthias Lidin, leg sjuksköterska på Livsstilsmottagningen, Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset. Matthias arbetar i Svensk sjuksköterske-förenings ”Samtal om Levnadsvanor”, ett projekt med inriktning på mat och fysisk aktivitet.

 

Föreläsare: Mattias Ekström är biträdande överläkare och är verksam på Livsstilsmottagningen vid Hjärtkliniken, Karolinska Sjukhuset i Solna. Mattias är också ansvarig för den sekundärpreventiva verksamheten på Hjärtkliniken.


Uppdaterad: 2015-09-23

Senaste nytt på Janusinfo
  • Retapamulin (Altargo) slut på svenska marknaden

    Sedan tidigare har tillverkningen av retapamulinsalva (Altargo) som används vid svinkoppor upphört och under sommaren 2018 har lagret tagit slut på den svenska marknaden.

    2018-09-21
  • Anpassa mängden förskrivet läkemedel per uttag

    TLV skärpte nyligen tolkningen av den så kallade 90-dagarsregeln. För patienten medför det att mängden läkemedel som kan expedieras inom förmånen vid ett tillfälle styrs på ett annat sätt.

    2018-09-18