Intervju om depressionsbehandling

Yvonne Freund Levi och Patrik Matsson har en dialog om depressionsbehandling hos de mest sjuka sköra äldre.


Uppdaterad: 2016-10-11

Senaste nytt på Janusinfo
  • Stöd vid osteoporosbehandling

    Nu finns ett informationsmaterial om osteonekros och atypisk femurfraktur som kan uppstå vid behandling med bisfosfonater eller denosumab.

    2018-06-19
  • Behandla mer vid osteoporos

    Tidningen Evidens: Tridepos kombinationsförpackning är ny på Kloka Listan vid indikationen osteoporos.

    2018-06-18