Tillbaka till söksidan

Akuta infektioner inom slutenvård med fokus på antibiotikaval

Kursnamn Akuta infektioner inom slutenvård med fokus på antibiotikaval
Kursstart 2017-09-13 13:00
Kursslut 2017-09-13 16:30
Information Den ökande antibiotikaresistensen utgör ett stort medicinskt hot och sätter fokus på vikten av rationell antibiotikabehandling. Programråd Strama har under våren utarbetat nya nationella rekommendationer för infektionsbehandling inom slutenvården.
Genom fallbaserad interaktiv utbildning med mentometer går vi igenom aktuella rekommendationer för behandling i relation till aktuellt resistensläge, samt diskuterar hur man kan förbättra användningen av antibiotika inom slutenvården.

Fokus ligger på handläggning av vuxna patienter med sepsis, pneumoni, urinvägsinfektion samt hud- och mjukdelsinfektioner.
Utbildningen riktar sig till sjukhusläkare inom alla specialiteter som handlägger patienter med infektioner i samband med tjänstgöring på vårdavdelning eller akuten.

Varmt välkomna!
Plats Spårvagnshallarna Birger Jarlsgatan 57 A
Målgrupper Läkare
Terapiområden Infektionssjukdomar
Arrangör Strama Stockholm
Anmälan senast 2017-09-06
Förtäring Förtäring serveras

Sista anmälningsdatum har passerats.

Personuppgifter

 
 
 
 
   
   
 

Måltidsinformation

Din anmälan till fortbildning sparas i Stockholms läns landstings register, men bara så länge det krävs för administrationen. Läs mer om behandling av personuppgifter.


 

Fortbildningarna vänder sig till läkare och sjuksköterskor samt övrigt intresserad hälso- och sjukvårdspersonal som är verksamma inom Stockholms län. Information om vilken målgrupp fortbildningen riktas till ser du i respektive program.

Har du frågor - kontakta fortbildningsarrangören. Se info/kontakt.

Din anmälan till fortbildning sparas i Stockholms läns landstings register, men bara så länge det krävs för administrationen.Läs mer om behandling av personuppgifter.

Om våra fortbildningar

Senaste nytt på Janusinfo
  • Stöd vid osteoporosbehandling

    Nu finns ett informationsmaterial om osteonekros och atypisk femurfraktur som kan uppstå vid behandling med bisfosfonater eller denosumab.

    2018-06-19
  • Behandla mer vid osteoporos

    Tidningen Evidens: Tridepos kombinationsförpackning är ny på Kloka Listan vid indikationen osteoporos.

    2018-06-18