Utbildningsmaterial

Vaccination i primärvård – en snabbkurs för läkare och sjuksköterskor 2017-01-30
SVEA Konferens & matsal

Äldre migranter i vården - kulturella aspekter av vård och bemötande 2017-01-24
Magnus Ladulåsgatan 63 A

Onsdagsseminarium: Palliativ medicin i hemsjukvården och SÄBO 2016-12-15
SVEA Konferens: Jonas Bergström, Överläkare, Palliativt centrum, Stockholm sjukhem

Kvällsseminarium: Utsättningsproblematik inom psykiatri 2016-12-05
SVEA Konferens

Update geriatrik: Diabetesbehandling med fokus på den äldre patienten 2016-11-14
Johan Hoffstedt, överläkare, Endokrinkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Stockholms allmänläkardag 2016

Kvällsseminarium: HIV-infektion i primärvården 2016-10-19
SVEA Konferens 

Kurs Neurologi för erfarna allmänmedicinare 2016-10-18 och 2016-10-19
Sjöfartshuset fest & konferens

Kvällsseminarium: IBS - Intressanta Behandlings Synpunkter 2016-09-26
SVEA Konferens

Onsdagsseminarium: Nytt och nyttigt om cancer för läkare och sjuksköterskor i primärvården 2016-09-21
SVEA Konferens: Mona Ridderheim, Överläkare, RCC Stockholm Gotland

Urininkontinens - en utmaning för primärvården? 2016-06-10
Hilton Stockholm Slussen

Kvällsseminarium: Kloka Listan: Sjuksköterskans förskrivningsrätt
samt fördjupning i astma/KOL/allergi 2016-05-24

Svea Konferens

Onsdagsseminarium: Modern primärvårdspsykiatri  2016-04-20
SVEA konferens: Sandra af Winklerfelt, specialist i allmänmedicin, Liljeholmens Akademiska vårdcentral  

Onsdagsseminarium: Nyheter i Kloka Listan 2016-02-17
Svea Konferens

Update geriatrik: Hörsel och äldre 2016-02-02

Sittskolan - sitting is the new smoking 2016-01-11

Onsdagsseminarium: Arytmier 2015-12-09
Westmanska palatset: Frieder Braunschweig, Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Lär dig enkla metoder för att bedöma och behandla kronisk smärta 18-19/11 2015

Stockholms allmänläkardag 2015

Stockholms läns demensdag 2015
Reportage och material från Stockholms läns demensdag 10 september

Har min patient en autoimmun encefalit? 2015-05-28
Mircea Oprica, Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Erektil dysfunktion och dess behandling ur ett endokrinologiskt, sexologiskt och urologiskt perspektiv
2015-05-22

Onsdagsseminarium: Vaccinationsnytt- TBE, pneumokocker och andra vaccinationer 2015-05-06
Westmanska palatset: Åke Örtqvist, Smittskydd

Migrän hos barn och vuxna - update om behandling och vårdnivåer 2015-04-23
Westmanska palatset

Onsdagsseminarium: D-vitamin - vad gäller idag? 2015-04-14
Westmanska palatset

ST-dagen 2015-03-26

Nytt om nya antikoagulantia och trombocythämmare 2015-03-18

Långvarig hosta - vad kan det vara, - TBC, Mycoplasma, TWAR, kikhosta? 2014-12-10

Kardiovaskulär prevention – Stockholms läns läkemedelskommitté tolkar Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendationer 2014-11-12

Stockholms allmänläkardag 2014-11-06

Hållbar läkemedelsanvändning: nu och i framtiden 2014-05-08 
Landstingens nätverk för läkemedel och miljö tillsammans med Stockholms läns landsting

Kolhydratskolan - Bästa maten för hälsa, finns den? 2014-05-05
Livsstilsmottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset, i samarbete med Stockholms läns läkemedelskommitté

Fortbildningsnätverk för specialister i allmänmedicin - Södra nätverket: Fästingburna infektioner 2014-04-23
Per Hedman, med dr, överläkare, Infektionsenheten, Södersjukhuset

Måndagsseminarium: Yrsel 2014-03-03
Daniel Richter, Södersjukhuset

Urinvägsinfektioner huvudsakligen inom öppenvården
– vilka antibiotika ska jag välja? 2014-02-21

Allmänläkardagen 2013-11-07

Måndagsseminarium - ASIH 2013-11-04
Margareta Persson, Conny Hagman, Henrik Dahlstrand

Hjärtsvikt - vår stora folksjukdom 2013-10-22
Mårten Söderberg, Södersjukhuset

Läkemedelsgenomgångar inom SLL 2013-10-09 & 2013-11-19

Stockholms läns demensdag 2013-09-12

Nya antikoagulantia - inte bara Waran nuförtiden 2013-08-26
Mårten Söderberg, Södersjukhuset

Läkemedelsgenomgångar inom SLL 2013-04-16  

Fettskolan 2013-03-19  


Senaste nytt på Janusinfo