Allmänläkardagen bjöd på specialistkunskap och praktiska exempel

Den 7 november var det dags igen för Allmänläkardagen som Stockholms läns läkemedelskommitté och CeFAM årligen arrangerar för läkare inom primärvården. Fortbildningsdagen ägde rum på Läkaresällskapet som slog upp sina portar för drygt 150 allmänläkare.

Programmet bjöd på ett intressant allmänmedicinskt innehåll med många fallbeskrivningar och praktiska exempel. Förmiddagen ägnades huvudsakligen åt psykiatrin inom primärvården. Lars Blomström, medicinsk chef på Capio psykiatri/Capio Maria, föreläste om beroendesjukdomar samt om diagnosverktyg och behandlingsmetoder för olika typer av missbruk. Han rekommenderade primärvården att våga ställa frågor om alkoholkonsumtion i samband med livsstilssamtalet samt att remittera i god tid till beroendemottagningarna om bland annat psykisk samsjuklighet, suicidbenägenhet eller abstinenssymtom föreligger. Aleksander Mathé, senior professor vid Karolinska Institutet, talade om litium-behandling vid bipolära sjukdomar. Han uppmärksammade behovet av fler studier om nya läkemedelsbehandlingar, bland annat med anledning av att psykiska sjukdomar orsakar, enligt statistik som Kungliga Vetenskapsakademins tagit fram, samhällskostnader upp till ca 75 miljarder kronor per år. Han hänvisade i sitt föredrag även till studier som belägger motionens hälsofrämjande effekt vid lättare och medelsvåra depressioner.

Sista föreläsare under morgonpasset var Anders Larsson, professor i klinisk kemi och farmakologi vid Uppsala universitet, som föreläste om laboratoriemedicin inom primärvård. Provtagningar i samband med tyreoidea-sjukdomar var ett av de teman som deltagarna diskuterade med föreläsaren, exempelvis utifrån provernas tillförlitlighet vid infektion.

Eftermiddagen inledde Malin Rydh-Rinder som föreläste om de vanligast förekommande barninfektionerna, om sjukdomsförlopp, diagnos och (en restriktiv antibiotika-) behandling. Infektionernas kliniska bild illustrerades på ett tydligt sätt med hjälp av fallbeskrivningar och efterföljande erfarenhetsutbyte med åhörarna. Eftermiddagens andra föreläsare var Lennart Sandberg, specialist i ortopedi och barnkirurgi på Aleris specialistvård, som beskrev fysiologiska och patologiska avvikelser i skelettbyggnad utifrån sin yrkeserfarenhet som specialistläkare inom öppenvården. Diagnoser som kom på tal var bland annat hjulbenthet, kobenthet, intåhet och plattfothet som enligt föreläsaren bara i enstaka patologiska fall kräver ett kirurgiskt ingrepp eller ortopediska hjälpmedel.

Dagens avslutades med Eva Toft, överläkare på medicinkliniken på Ersta sjukhus som föreläste om diabetes typ 2. Hon presenterade en genomgång av nya diabetesläkemedel, talade om indikationer för specifika läkemedelsbehandlingar samt om läkemedlens olika biverkningar och risker, exempelvis för laktoacidos i samband med Metformin-behandling vid dehydrering.

Astrid M Källström, Medicinsk fortbildning


Uppdaterad: 2013-11-12

Senaste nytt på Janusinfo
  • Retapamulin (Altargo) slut på svenska marknaden

    Sedan tidigare har tillverkningen av retapamulinsalva (Altargo) som används vid svinkoppor upphört och under sommaren 2018 har lagret tagit slut på den svenska marknaden.

    2018-09-21
  • Anpassa mängden förskrivet läkemedel per uttag

    TLV skärpte nyligen tolkningen av den så kallade 90-dagarsregeln. För patienten medför det att mängden läkemedel som kan expedieras inom förmånen vid ett tillfälle styrs på ett annat sätt.

    2018-09-18