Gå webbutbildningen om enkla- och fördjupade läkemedelsgenomgångar - Janusinfo

Gå webbutbildningen om enkla- och fördjupade läkemedelsgenomgångar

Nyhet 2015-05-07

Webbutbildningen om läkemedelsgenomgångar vänder sig främst till läkare och sjuksköterskor inom slutenvården i Stockholm.

Läkemedelsgenomgångar är ett arbetssätt som används för att förebygga och upptäcka läkemedelsrelaterade problem.

  • 105 000 patienter vårdskadas varje år på sjukhus i Sverige
  • läkemedelsrelaterade problem förekommer i eller bidrar till uppemot 30 procent av fallen av akut sjukhusinläggning på medicinklinik
  • 8 av 10 patienter har minst en avvikelse mellan ordination och läkemedelslista
  • 31 procent av de svenska patienterna uppger att de kände att deras läkare var oinformerad om deras sjukhusvård

Stockholms läns landsting har utifrån Socialstyrelsen och landstingets riktlinjer tagit fram webbutbildningen för slutenvården. Anpassade versioner för öppenvård, hemsjukvård och särskilda boenden kommer inom kort.

Utbildningen finns på Stockholms läns landstings lärplattform Lärtorget.

Medicinsk fortbildning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
medicinsk.fortbildning@sll.se


Uppdaterad: 2015-05-07

Senaste nytt på Janusinfo