Kvällsseminarium Litiumbehandling

12 mars 2018, Kungstornen Konferens

Program

Litium - indikation, dosering, behandlingsutfall
Lina Martinsson, Med dr, överläkare, Affektiva Mottagningen, Psykiatri sydväst


Uppdaterad: 2018-03-20

Senaste nytt på Janusinfo
  • Var snabb med behandling vid gikt

    Tidningen Evidens: Patienter med gikt och en eller flera riskfaktorer bör få förebyggande behandling tidigt i förloppet. Målet är att undvika kronisk gikt och ledskador.

    2018-06-20
  • Stöd vid osteoporosbehandling

    Nu finns ett informationsmaterial om osteonekros och atypisk femurfraktur som kan uppstå vid behandling med bisfosfonater eller denosumab.

    2018-06-19