Kvällsseminarium Nyheter Kloka Listan 2018

7 februari 2018, Svea konferens och matsal

Program

Diabetes
Osteoporos
Mats Palmér, överläkare, Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes, Karolinska Universitetssjukhuset

Inflammatoriska hudsjukdomar i primärvården
Lena Hagströmer, överläkare/verksamhetschef, Hudkliniken, Södersjukhuset


Uppdaterad: 2018-02-13

Senaste nytt på Janusinfo
  • Var snabb med behandling vid gikt

    Tidningen Evidens: Patienter med gikt och en eller flera riskfaktorer bör få förebyggande behandling tidigt i förloppet. Målet är att undvika kronisk gikt och ledskador.

    2018-06-20
  • Stöd vid osteoporosbehandling

    Nu finns ett informationsmaterial om osteonekros och atypisk femurfraktur som kan uppstå vid behandling med bisfosfonater eller denosumab.

    2018-06-19