Kvällsseminarium Smärta

11 oktober 2017, Svea konferens och matsal

Program

Smärta
Jan Persson, Med dr, överläkare, Beteendemedicin, Karolinska Universitetssjukhuset


Uppdaterad: 2017-10-06

Senaste nytt på Janusinfo
  • Stöd vid osteoporosbehandling

    Nu finns ett informationsmaterial om osteonekros och atypisk femurfraktur som kan uppstå vid behandling med bisfosfonater eller denosumab.

    2018-06-19
  • Behandla mer vid osteoporos

    Tidningen Evidens: Tridepos kombinationsförpackning är ny på Kloka Listan vid indikationen osteoporos.

    2018-06-18