Kvällsseminarium Smärta

11 oktober 2017, Svea konferens och matsal

Program

Smärta
Jan Persson, Med dr, överläkare, Beteendemedicin, Karolinska Universitetssjukhuset


Uppdaterad: 2017-10-06

Senaste nytt på Janusinfo
  • Patientbroschyr om glaukom

    Beställ patientbroschyren om glaukom och dela ut den. Broschyren är framtagen av Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för ögonsjukdomar.

    2017-10-20
  • Många cancerläkemedel godkända på surrogatmått

    För de cancerläkemedel som godkändes av EMA 2009–2013 hade förlängd överlevnad eller förbättrad livskvalitet bara visats vid hälften av indikationerna efter tre till åtta års uppföljning.

    2017-10-19