Läkemedelskommittéer i Sverige

Läkemedelskommittéer
Samtliga Sveriges landsting har en eller flera läkemedelskommittéer.
Listade nedan är kommittéer med egna webbplatser.

På Sil online, Svenska informationstjänster för läkemedel, finns landstingens rekommendationslistor för läkemedel.


Uppdaterad: 2017-05-17

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se