Länkar - Läkemedelsrådgivning - Janusinfo

Läkemedelsrådgivning

LIC - Läkemedelsinformationscentralerna
På Sveriges fem regionala läkemedelsinformationscentraler (LIC) samarbetar farmaceuter och kliniska farmakologer för att svara på frågor om läkemedel från sjukvård och apotek.


Uppdaterad: 2017-05-12

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se