Landstingsanknutet

eTjänstekort
Information till alla vårdgivare i Stockholms län som ska införa eTjänstekort.

Produktionssamordning 
Webbplatsen har flyttat till Vårdgivarguiden.se. Här kan man hitta regionala vårdprogram och fokusrapporter framtagna av avdelningen Stöd för evidensbaserad medicin, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, information om sakkunnigstrukturen och Health Technology Assessment inom vården.


Smittskydd Stockholm
Arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor. Här finns fakta om smittskydd, statistik samt information om utbrott.

Svensk informationsdatabas för läkemedel – SIL
SIL ska ta fram en svensk informationsdatabas för läkemedel och att etablera en nationell organisation för kvalitetssäkring, produktion och distribution av databasen. SIL är ett samverkansprojekt som stöds av samtliga landsting och regioner i Sverige.

Sveriges Kommuner och Landstings läkemedelsarbete
Vidareutveckling av Landstingsförbundets tidigare läkemedelsprojekt. På hemsidan finns bland annat nyhetsbrevet "Läkemedel i förändring", statistik och avtal.

Stockholms läns landsting
Politisk organisationsplan och länkar till sjukhus i länet.

VISS (VårdinformationStorStockholm)
Vårdprogram i första hand riktade till primärvården. Riktlinjerna produceras via SPESAM-grupper (specialistvisa samverkansgrupper) bestående av representanter från olika enheter inom primärvården, Södersjukhuset och Huddinge universitetssjukhus.

Vårdgivarguiden
Information riktad till vårdgivare i Stockholms läns landsting.


Uppdaterad: 2017-05-12

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se