Medicinpress och tidskrifter

E-biblioteket är en gemensam portal med vetenskapliga tidskrifter, e-böcker och databaser tillgängliga inom Stockholms läns landsting. I e-biblioteket finns också sjukhusbibliotekens egna prenumerationer av tidskrifter, e-böcker och databaser.Australian Prescriber
Australiensisk tidskrift som granskar läkemedelsterapi.

Bandolier
Månatlig tidskrift som innehåller behandlingsrekommendationer baserade på systematiska översikter och metaanalyser publicerade i medicinska tidskrifter. Utges av en oberoende redaktion med anknytning till Oxfords universitet.

BMJ – British Medical Journal
Engelsk medicintidskrift. Samtliga artiklar från januari 1994 finns kostnadsfritt tillgängliga på webbplatsen.

Dagens Medicin
Nyheter för hälso- och sjukvård. Webbplatsen uppdateras dagligen. Papperstidningen kommer oftast en gång i veckan.

Läkartidningen
Sveriges Läkarförbunds tidning med fackliga och vetenskapliga artiklar samt kommentarer kring hälso- och sjukvårdsfrågor.

Läkemedelsvärlden
Månadstidning som granskar och bevakar läkemedelsområdet. Ges ut av Apotekarsocieteten.

Lancet
Medicinsk tidskrift vars innehållsförteckning och artiklars abstract finns på dess webbplats. Gratis registrering medför tillgång till många artiklar i full-text.

JAMA – The Journal of the American Medical Association
Det amerikanska läkaresällskapets tidning. Innehållsförteckning för varje nytt nummer (sedan 1998) samt vissa abstract och artiklar finns tillgängliga för alla på webbplatsen.

New England Journal of Medicine
Amerikansk medicinsk tidskrift. Ickeprenumeranter kan läsa innehållsförteckning och abstract för artiklarna från papperstidningen som kommer varje vecka.

Therapeutics Letter
Tidskrift med evidensbaserad information om läkemedelsbehandling. Artiklarna skrivs av arbetsgrupper inom den oberoende organisationen Therapeutic Initiative, som har rötter i University of British Columbia, Kanada.

För fler elektroniska tidskrifter – se lista på Karolinska institutets biblioteks webbplats.


Uppdaterad: 2017-05-12

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se