Länkar - Medicinska bibliotek - Janusinfo

Medicinska bibliotek

e-biblioteket
Stockholms läns landstings elektroniska bibliotek har via Micromedex tillgång till ett stort antal medicinska databaser, som Drugdex, Cochrane library och Martindale. Du kan också läsa elektroniska versioner av bland annat BMJ och Lancet.

Karolinska institutets bibliotek – KIB
Sveriges största medicinska bibliotek med katalog över det fysiska bibliotekets samling och länkar till tidskrifter som finns på nätet, ett stort utbud av databaser samt en omfattande länksamling till intressanta webbplatser.

National Library of Medicine – NLM
USA:s och världens största medicinska bibliotek som har material inom såväl biomedicin och hälso- och sjukvård som inom biomedicinska tillämpningar av teknologi, humaniora, fysik och samhällsvetenskap.

Vårdverktyget.se (f d sjukhusbiblioteken.se) 
Webbplats som gemensamt produceras av sju svenska sjukhusbibliotek. Innehåller bland annat länkar till vårdprogram, databaser och patientinformation.


Uppdaterad: 2017-05-15

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se