Medicinska databaser och källor

E-biblioteket är en gemensam portal med vetenskapliga tidskrifter, e-böcker och databaser tillgängliga inom Stockholms läns landsting. I e-biblioteket finns också sjukhusbibliotekens egna prenumerationer av tidskrifter, e-böcker och databaser.
Clinicaltrials.gov
Amerikansk webbplats om pågående kliniska prövningar världen över, men främst i USA och Kanada. Riktar sig både till hälso- och sjukvårdspersonal och allmänhet. Produceras i ett samarbete mellan National Institutes of Health (NIH) och Food and Drug Administration (FDA).

Cochrane Library
Uppslagsverk med systematiska översikter över randomiserade, kontrollerade läkemedelsstudier. Tillhandahålls kostnadsfritt med genom Statens beredning för medicinsk utvärdering.

Dopinglistan/Röd-gröna listan
World Anti-Doping Agency har upprättat en lista över dopingklassade läkemedel. Riksidrottsförbundet har upprättat en svensk version av listan.

Drugfacts
Lista över substanser registrerade i USA med kortfattade monografier med produktnamn, indikationer, styrkor, doseringar, interaktioner och varningar.

Drug Information Portal
Sökportal från National Library of Medicine (NLM) som ger tillgång till systematiska översikter och vetenskapliga artiklar om cirka 12 000 läkemedel från olika källor.

Fass.se
Läkemedelsportal i Läkemedelsindustriföreningens (LIF) regi. Fasstexter för läkemedel som är godkända i Sverige samt läkarbok och länkar till patientorganisationer.

Länkar till Fass motsvarighet i andra länder finns här.


Fas Ut
Samlad kunskap om hur man kan utvärdera, ifrågasätta och på ett tryggare sätt fasa ut eller rent av avstå från olämpliga läkemedelsbehandlingar.

Harrison's Principles of Internal Medicine
Ett klassiskt uppslagsverk i intern-medicin med de senaste diagnos- och behandlingsmetoderna. Innefattar även farmaci och farmakologi.

Inchem
Databas med information om kemiska och fysikaliska egenskaper av kemikalier.

Infpreg
Databas för samlad kunskap om infektioner under graviditet med information både för allmänheten och hälso- och sjukvården.

Läkemedelsboken
Läkemedelsverket har tagit över ansvaret för utgivningen från Apoteket AB, som gett ut boken sedan den första utgåvan 1977.

Läkemedelsverket: Narkotikaklassade läkemedel
Förteckning över alla substanser som är narkotikaklassade i Sverige.

Medscape DrugInfo
Sökbar databas över substanser och försäljningsnamn. Innehåller information om indikationer, dosering, biverkningar, kontraindikationer, farmakodynamik, kinetik, varningar och interaktioner.

PubMed
Gratis webbversion av databasen Medline med möjlighet att söka artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter från 1966 och framåt. Länkar till artiklar inom samma ämnesområde och ibland till artikeln i sin helhet.

RxList
Amerikansk databas med information om cirka 5 000 läkemedel, sökbara på olika sätt till exempel via koder som trycks på tabletter och kapslar.

WHO Essential Drugs and Medicines Policy
Världshälsoorganisationen ger information om indikationer, doseringar, biverkningar, varningar och kontraindikationer för livsnödvändiga läkemedel.

Turning Research Into Practice (Trip)
Metasökmotor med tyngdpunkt på evidensbaserad medicin. Sökning sker i 24 evidensbaserade källor, till exempel SBU, Cochrane och PubMed. Resultaten presenteras med bästa evidens i topp.


Uppdaterad: 2017-05-15

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se