Naturläkemedel

HerbMed
Monografier med länkar till originalreferenserna för de vanligaste örterna som används i hälsobefrämjande eller sjukvårdande syfte.

Läkemedelsverket: Växtbaserade läkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel och naturläkemedel
Monografier över godkända naturläkemedel samt definitioner och lagstiftning kring naturläkemedel.

National Center for Complementary and Alternative Medicine - NCCAM
Tillhör National Institutes of Health (NIH) som organisatoriskt finns under amerikanska motsvarigheten till Socialstyrelsen. Arbetar för att stödja forskning om alternativa medicinska metoder och föra ut forskningsresultat till allmänhet och personal inom hälso- och sjukvården.


Uppdaterad: 2017-05-12

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se