Patientorienterade webbplatser

1177.se – 1177 Vårdguiden
På 1177.se kan du läsa om sjukdomar, behandlingar, regler och rättigheter eller ställa en anonym fråga och få ett personligt svar. Här kan du också hitta och jämföra vårdmottagningar och använda e-tjänster för att kontakta vården. 1177.se anpassas automatiskt beroende på var du bor och du kan därför få nyheter, information och länkar till de e-tjänster som är aktuella i det egna landstinget eller regionen.

Cochrane Collaboration
Internationell organisation som systematiskt granskar studier inom olika kliniska områden och sammanställer rapporter för att hjälpa människor att förstå forskning inom hälso- och sjukvård samt ge underlag för terapibeslut.

Giftinformationscentralen
Råd vid akuta förgiftningar, lista över växters giftighet, bilder på giftiga svampar samt statistik över förgiftningstillbud.

Kloka Listan – för patienter
Rekommenderade (säkra, effektiva och prisvärda) läkemedel för behandling av de vanligaste sjukdomarna på 1177. 

Läkemedelsförsäkringen
Patienter som skadas av läkemedel kan utan domstolsförfarande få möjlighet till ersättning via läkemedelsförsäkringen.

MedlinePlus
Information om över 500 sjukdomar och tillstånd, sökbar katalog med läkemedel registrerade i USA samt medicinsk ordlista. National Library of Medicine står bakom webbplatsen.

NHS Choices
Behind the headlines. Guide till vad som ligger bakom nyheter om hälsa och läkemedel som rapporteras i tidningar och andra medier. 


Uppdaterad: 2017-05-12

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se