Forum för ordnat införande - Janusinfo

Forum för ordnat införande

Forum för ordnat införande ska vara ett årligen återkommande möte för dialog kring ordnat införande mellan alla aktörer som har intresse av detta.

Här finns de bilder som visades under Forum för ordnat införande 2015.

Presentation


Kontakt: Sofie Alverlind

Forum för ordnat införande 2014

I oktober 2014 hölls det första Forum för ordnat införande för att informera om hur arbetet med ordnat införande av nya läkemedel ska fungera och för att inhämta synpunkter och förslag. Representanter från landsting, specialistföreningar, patientföreningar, läkemedelsföretag och myndigheter medverkade.

 

Här finns presentationen som visades och en sammanfattning av de inspel vi fick.

Presentation

Sammanfattning