Fullmaktsgruppen - Janusinfo

Fullmaktsgruppen

Alla landsting har en person utsedd med fullmakt att företräda landstinget i överläggningar med TLV i samband med förmånsbeslut.

Fullmaktsgrupperingen arbetar tillsammans med SKL och TLV med receptläkemedel (inom förmånsprocessen) men samverkan omfattar även gemensamt förhandlingsarbete för rekvisitionsläkemedel.

Innehavare av fullmakt att företräda landsting/region i samverkan med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)

Stockholms läns landsting
Fullmaktsinnehavare: Magnus Thyberg, e-post: magnus.thyberg@sll.se

Landstinget i Uppsala län
Fullmaktsinnehavare: Sofie Schwan, e-post: sofie.schwan@regionuppsala.se

Landstinget Sörmland
Fullmaktsinnehavare: Lars Steen e-post: lars.steen@dll.se

Region Östergötland
Fullmaktsinnehavare: Ulrika Whiss, e-post: ulrika.whiss@regionostergotland.se

Region Jönköpings län
Fullmaktsinnehavare: Mårten Lindström, e-post: marten.lindstrom@rjl.se

Region Kronoberg
Fullmaktsinnehavare: Magnus Munge, e-post: magnus.munge@kronoberg.se

Landstinget i Kalmar län
Fullmaktsinnehavare: Petra Hallén, e-post: petra.hallen@ltkalmar.se

Region Gotland
Fullmaktsinnehavare: Monika Westermark e-post: monika.westermark@gotland.se

Landstinget Blekinge
Fullmaktsinnehavare: Jonas Röman, e-post: jonas.roman@ltblekinge.se

Region Skåne
Fullmaktsinnehavare: Bengt Ljungberg, e-post: bengt.ljungberg@skane.se

Region Halland
Fullmaktsinnehavare: Ann-Kristin Ottersgård Brorsson e-post: ann-kristin.ottersgard-brorsson@regionhalland.se

Västra Götalandsregionen
Fullmaktsinnehavare: Lena Gustafsson e-post: lena.ma.gustafsson@vgregion.se

Landstinget i Värmland
Fullmaktsinnehavare: Susanne Carlsson, e-post: susanne.k.carlsson@liv.se

Region Örebro län
Fullmaktsinnehavare: Maria Palmetun Ekbäck, e-post: maria.palmetun-ekback@regionorebrolan.se

Landstinget Västmanland
Fullmaktsinnehavare: Inge Eriksson e-post: inge.eriksson@ltv.se

Landstinget Dalarna
Fullmaktsinnehavare: Per-Henrik Back, e-post: perhenrik.back@ltdalarna.se

Region Gävleborg
Fullmaktsinnehavare: Jessica Eriksson, e-post: jessica.eriksson@regiongavleborg.se

Landstinget Västernorrland
Fullmaktsinnehavare: Carin Svensson, e-post: carin.svensson@lvn.se

Region Jämtland Härjedalen
Fullmaktsinnehavare: Karin Lindgren, e-post: karin.lindgren@regionjh.se

Västerbottens läns landsting
Fullmaktsinnehavare: Jörn Schneede, e-post: jorn.schneede@umu.se

Norrbottens läns landsting
Fullmaktsinnehavare: Anders Bergström e-post: anders.bergstrom@nll.se

Kontaktperson SKL
Mikael Svensson, e-post: mikael.svensson@skl.se

Kontaktperson TLV
Ann Einerth, e-post: ann.einerth@tlv.se

Sofie Schwan


Uppdaterad: 2018-06-07

Kontakt: Sofie Alverlind