Fyrlänsgruppen - Janusinfo

Fyrlänsgruppen

Region Skåne, Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Östergötland utför utredningar åt alla landsting inom livscykel och marknadsfrågor för läkemedel.

Region Skåne, Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Östergötland har ett etablerat samarbete för läkemedelsfrågor inom den så kallade fyrlänsgruppen. I landstingens samverkansmodell för läkemedel har fyrlänsgruppen två viktiga ansvarsfunktioner.

Kontaktuppgifter

Koordinator Livscykel: Kristina Aggefors, kristina.aggefors@sll.se
Koordinator Marknad: Lena Gustafsson, lena.ma.gustafsson@vgregion.se
Koordinator Horizon scanning: Anna Bergkvist Christensen, Anna.BergkvistChristensen@skane.se


Uppdaterad: 2017-05-09

Kontakt: Sofie Alverlind