Landstingsrepresentanter

Varje landsting har en kontaktperson utsedd att vara länk mellan det nationella arbetet med ordnat införande av nya läkemedel och det som görs i respektive landsting.

Ett nätverk med representanter för alla landsting utgör länken mellan den nationella processen, och landstingens lokala organ för kunskapsstyrning och arbete med införande av nya läkemedel.

Landstingsrepresentanterna ansvarar för att information, kunskapsunderlag och de rekommendationer som tillhandahålls inom ramen för den nationella processen för införande av nya läkemedel, når berörda verksamheter och beslutsfattare i landstingen. Läkemedelskommittéerna är också viktiga mottagare, informationsbärare och verktyg för ordnat införande.

Landstingsrepresentanterna är utsedda av respektive hälso- och sjukvårdsdirektör.

Kontaktuppgifter

Region Jämtland Härjedalen
Karin Lindgren karin.lindgren@regionjh.se

Landstinget Blekinge
Olivia Frånberg olivia.franberg@ltblekinge.se

Landstinget Dalarna
Bengt Malmqvist bengt.malmqvist@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna
Per-Henrik Back perhenrik.back@ltdalarna.se

Landstinget i Kalmar län
Petra Hallén petra.hallen@ltkalmar.se

Region Kronoberg
Magnus Munge magnus.munge@kronoberg.se

Landstinget i Uppsala län
Henrik Toss henrik.toss@lul.se

Landstinget i Värmland
Tove Tevell tove.tevell@liv.se

Landstinget Sörmland
Lars Steen lars.steen@dll.se

Landstinget Västernorrland
Carin Svensson carin.svensson@lvn.se

Landstinget Västmanland
Inge Eriksson inge.eriksson@ltv.se

Norrbottens läns landsting
Anders Bergström anders.bergstrom@nll.se

Region Gotland
Thomas Kunze thomas.kunze@gotland.se

Region Gävleborg
Björn Ericsson bjorn.ericsson@regiongavleborg.se

Region Halland
Claes Lagerstedt claes.lagerstedt@regionhalland.se

Region Jönköpings län
Mårten Lindström marten.lindstrom@rjl.se

Region Skåne
Maria Landgren maria.landgren@skane.se

Region Östergötland
Ulrika Whiss ulrika.whiss@regionostergotland.se

Stockholms läns landsting
Magnus Thyberg magnus.thyberg@sll.se

Västerbottens läns landsting
Jörn Schneede jorn.schneede@medbio.umu.se

Västra Götalandsregionen
Anna Lindhe anna.lindhe@vgregion.se

Västra Götalandsregionen
Anna Wallman anna.wallman@vgregion.se

Region Örebro län
Maria Palmetun Ekbäck maria.palmetun-ekback@regionorebrolan.se


Uppdaterad: 2016-06-07

Kontakt: Sofie Alverlind