Livscykelfunktionen

Livscykelfunktionen är en av utförarfunktionerna i Landstingens samverkansmodell för läkemedel. Livscykelfunktionen genomför Horizon scanning, framtagande av införande- och uppföljningsprotokoll och koordinerar av nationell uppföljning av nya läkemedel. 

Kontaktuppgifter

Koordinator Livscykel: Lena Persson, Lena.EB.Persson@skane.se
Koordinator Horizon Scanning: Anna Bergkvist Christensen, anna.bergkvistchristensen@skane.se
Koordinator Uppföljning: Sven-Åke Lööv, sven-ake.loov@sll.se


Uppdaterad: 2015-09-18

Kontakt: Sofie Alverlind