Marknadsfunktionen - Janusinfo

Marknadsfunktionen

Marknadsfunktionens huvuduppgift är att bedriva marknadsbevakning och sortimentsanalys, att bidra till utvecklings-och samordningsarbetet av landstingens upphandlingsmallar för läkemedel och att ta fram förslag på en landstingsgemensam upphandlingsplan för läkemedel. Marknadsfunktionen medverkar också i arbetet med trepartsöverläggningar mellan TLV, landstingen och företagen.

Kontaktuppgifter

Koordinator Marknad: Lena Gustafsson, lena.ma.gustafsson@vgregion.se


Uppdaterad: 2015-09-18

Kontakt: Sofie Alverlind