NLT-gruppen - Janusinfo

NLT-gruppen

NLT-gruppen hade i uppdrag att ge landstingens rekommendationer om initialt förhållningssätt till användning av nya läkemedel till landstingen. NLT-gruppens uppdrag avslutades 1 januari 2015 och övertogs då av NT-rådet

Anders Hallberg, ordförande, anders.hallberg@liv.se
Sofie Alverlind, adjungerad koordinator, sofie.alverlind@skl.se
Mikael Svensson, adjungerad kontaktperson företag, mikael.svensson@skl.se

Ledamöter

Anders Bergström, Norrbottens läns landsting
Anna Lindhé, Västra Götalandsregionen
Lars Lööf, Landstinget Västmanland
Peter Höglund, Region Skåne
Stefan Back, Landstinget Gävleborg
Bo Claesson, Landstinget Gävleborg
Sven-Åke Lööv, Stockholms läns landsting
Anna Bergqvist Christensen, adjungerad från fyrlänsgruppen
Jan Liliemark, SKL/SBU, adjungerad Ordnat införande i samverkan
Harald Gyllensvärd, SBU, adjungerad hälsoekonom


Uppdaterad: 2015-01-07