Sveriges kommuner och landsting - Janusinfo

Sveriges kommuner och landsting

SKL har en samordnande kanslifunktion för landstingens samverkansmodell kring läkemedel.

Kansliets uppgifter är bland annat beredning av ärenden till NT-rådet (nya terapier), förhandlingsledning och koordinering av trepartsförhandlingar landsting/Tandvårds- och läkemedelsförmånserket (TLV)/företag, koordinering av nätverk för ordnat införande och kommunikation.

Kontaktuppgifter

Sofie Alverlind (NT-rådet, kommunikation) sofie.alverlind@skl.se
Mikael Svensson (förhandling, företagskontakter) mikael.svensson@skl.se


Uppdaterad: 2015-01-15

Kontakt: Sofie Alverlind