Socialstyrelsen - Janusinfo

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har en bred uppföljningsverksamhet när det gäller läkemedel och förvaltar bland annat läkemedelsregistret.

Socialstyrelsen medverkar vid planeringen av uppföljning av nya läkemedel och bidrar i förekommande fall med datakällor.

Kontaktuppgift: Maarten Sengers, maarten.sengers@socialstyrelsen.se


Uppdaterad: 2014-10-01

Kontakt: Sofie Alverlind