Styrgrupp för landstingens samverkan kring läkemedel - Janusinfo

Styrgrupp för landstingens samverkan kring läkemedel

Styrgruppen är beställarfunktion i landstingens samverkansmodell kring läkemedel: NT-rådet (nya terapier), livscykelfunktion, förhandlingsdelegation, marknadsfunktion, och samordningsfunktion. Styrgruppen är nominerad och beslutad av landstingsledningarna.  

Medlemmar i styrgruppen

Ordförande: Rita Jedlert, Södra Sjukvårdsregionen
Johan Bratt, Stockholm/Gotlands sjukvårdsregion
Ann Söderström, Västra sjukvårdsregionen
Åsa Himmelsköld, Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
Ann-Christin Sundberg, Norra sjukvårdsregionen
Mats Bojestig, Sydöstra sjukvårdsregionen
Sofia Tullberg, Sveriges Kommuner och Landsting
Sekreterare: Sofie Alverlind, Sveriges Kommuner och Landsting, sofie.alverlind@skl.se


Uppdaterad: 2017-03-20

Kontakt: Sofie Alverlind