Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) - Janusinfo

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)

En av TLV:s huvuduppgifter är att avgöra vilka läkemedel som ska ingå i läke­medelsförmånen.

TLV tar dessutom fram hälsoekonomiska kunskapsunderlag för klinikläkemedel inom klinikläkemedelsprojektet. TLV har ett nära samarbete med NT-rådet (nya terapier) och fyrlänsgruppen och medverkar vid planering av uppföljning och framtagande av införande/uppföljningsprotokoll. TLV samarbetar också med landstingen i prisdiskussioner med läkemedelsföretag via landstingens förhandlingsdelegation.

Kontaktuppgifter

Jonathan Lind Martinsson, jonathan.lind-martinsson@tlv.se
Ann Einerth, ann.einerth@tlv.se


Uppdaterad: 2014-10-01