Nationellt ordnat införande av nya läkemedel

På denna webbplats finns information om nya läkemedel som införs nationellt eller som kan vara aktuella för nationellt ordnat införande. Här finns kunskapsunderlag, rekommendationer och information om vilka läkemedel som omfattas. Här beskrivs också hur den nationella processen för ordnat införande fungerar.

Syftet med nationellt ordnat införande är att åstadkomma en kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning av nya läkemedel, för alla patienter, i hela landet.
Prenumerera på nyhetsbrevet

Läkemedel: sök på produktnamn eller substansnamn
A
abirateron (Zytiga)

Abraxane (nab-paklitaxel)

Adcetris (brentuximab vedotin)

aflibercept (Eylea)

aflibercept (Zaltrap)

alemtuzumab (Lemtrada)

alirokumab (Praluent)

anamorelin

andexanet alfa (AndexXa)

AndexXa (andexanet alfa)

apremilast (Otezla)

ataluren (Translarna)

Avastin (bevacizumab)

azacitidin (Vidaza)
B
baricitinib (Olumiant)

belatacept (Nulojix)

belimumab (Benlysta)

bendamustin (Ribovact)

Benlysta (belimumab)

bevacizumab (Avastin)

bezlotoxumab (Zinplava)

Bosatria (mepolizumab)

brentuximab vedotin (Adcetris)

bupropion+naltrexon (Mysimba)

C
cabazitaxel (Jevtana)

Caprelsa (vandetanib)

Cerezyme (imiglukeras)

Cinqaero (reslizumab)

Cosentyx (secukinumab)

Cyramza (ramucirumab)
D
daclizumab HYP (Zinbryta)

daklatasvir (Daklinza)

Daklinza (daklatasvir)

daratumumab (Darzalex)

Darzalex (daratumumab)

dasabuvir (Exviera)

dexametason (Ozurdex)
E
eculizumab (Soliris)

elbasvir/grazoprevir (Zepatier)

elosulfas alfa (Vimizim)

elotuzumab (Empliciti)

Empliciti (elotuzumab)

Entresto (sakubitril-valsartan)

enzalutamid (Xtandi)

Epclusa (sofosbuvir/velpatasvir )

eribulin (Halaven)

Erivedge (vismodegib)

evolocumab
(Repatha)

Exviera (dasabuvir)

Eylea (aflibercept)

F
Fluenz
G
Gazyvaro (obinutuzumab)

guanfacin (Intuniv)
H
Halaven (eribulin)

Harvoni (ledipasvir/sofosbuvir)

HPV vaccination
I
Ibrance (palbociklib))

idarucizumab (Praxbind)

idebenon (Raxone)

Ilaris (kanakinumab)

imiglukeras (Cerezyme)

Imlygic (talimogene laherparepvec)

Intuniv (guanfacin)

ipilimumab (Yervoy)

irinotekan (Onivyde)

ixazomib (Ninlaro)
J
Jevtana (cabazitaxel)
Jinarc (Tolvaptan)

K
Kadcyla (trastuzumab-emtansin)

kanakinumab (Ilaris)

karfilzomib (Kyprolis)

Keytruda (pembrolizumab)

kollagenas från Clostridium histolyticum (Xiapex)

Kuvan (sapropterin)

Kyprolis (karfilzomib)
L
Lartruvo (olaratumab)

ledipasvir/sofosbuvir (Harvoni)

Lemtrada (alemtuzumab)

Lucentis (ranibizumab) DME

Lucentis (ranibizumab) RVO

lumacaftor/ivacaftor (Orkambi)

Lynparza (olaparib)
M
MABp1 (Xilonix)

mepolizumab (Bosatria)

mepolizumab (Nucala)

merkapaminbitartrat (Procysbi)

Mysimba (naltrexon+bupropion)

N
nab-paklitaxel (Abraxane)

naltrexon+bupropion (Mysimba)

natriumoxibat (Xyrem)

necitumumab (Portrazza)

Ninlaro (ixazomib)

nintedanib (Ofev)

nivolumab (Opdivo)

Nucala (mepolizumab)

Nulojix (belatacept)

Nya antikoagulantia
O
obeticholsyra

obinutuzumab (Gazyvaro)

Ofev (nintedanib)

okrelizumab

olaparib (Lynparza)

olaratumab (Lartruvo)

Olumiant ( baracitinib)

Olysio (simeprevir)

ombitasvir/paritaprevir (Viekirax)

Onivyde (irinotekan)

Opdivo (nivolumab)

Orkambi (lumacaftor/ivacaftor)

osimertinib (Tagrisso)

Otezla (apremilast)

Ozurdex (dexametason)
P
palbociklib (Ibrance)

pembrolizumab (Keytruda)

Perjeta (pertuzumab)

pertuzumab (Perjeta)

pitolisant (Wakix)

pixantron (Pixuvri)

Pixuvri (pixantron)

Portrazza (necitumumab)

Praluent (alirokumab)

Praxbind (idarucizumab)

Procysbi (merkapaminbitartrat)
Q
R
radium-223 (Xofigo)

ramucirumab (Cyramza)

ranibizumab (Lucentis) DME

reslizumab (Cinqaero)

Raxone (idebenon)

Repatha (evolocumab)

Repatha (evolocumab)

Revestive (tedugludid)

Ribovact (bendamustin)
S
sakubitril-valsartan (Entresto)

Samsca
(tolvaptan)

sapropterin (Kuvan)

secukinumab (Cosentyx)

selexipag (Uptravi)

simeprevir (Olysio)

sofosbuvir (Sovaldi)

sofosbuvir/velpatasvir (Epclusa)

Soliris (eculizumab)

Sovaldi (sofosbuvir)
T
Tagrisso (osimertinib)

tafamidis (Vyndaqel)

talimogene laherparepvec (Imlygic)

tedugludid (Revestive)

tofacitinib (Xeljanz)

tolvaptan (Jinarc)

tolvaptan (Samsca)

Translarna (ataluren)

trastuzumab-emtansin (Kadcyla)
U
Uptravi (selexipag)

V
velaglukeras alfa (VPRIV)

vandetanib (Caprelsa)

vemurafenib (Zelboraf)

Vidaza (azacitidin)

Viekirax (ombitasvir/paritaprevir)

Vimizim (elosulfas alfa)

vismodegib (Erivedge)

VPRIV (velaglukeras alfa)

Vyndaqel (tafamidis)
W
Wakix (pitolisant)
X
Xeljanz (tofacitinib)

Xiapex (kollagenas från Clostridium histolyticum)

Xilonix (MABp1)

Xofigo (radium-223)

Xtandi (enzalutamid)

Xyrem (natriumoxibat)
Y
Yervoy (ipilimumab)
Z
Zaltrap (aflibercept)

Zelboraf (vemurafenib)

Zepatier (elbasvir/grazoprevir)

Zinbryta (daclizumab HYP)

Zinplava (bezlotoxumab)

Zostavax

Zytiga (abirateron)
   

 

Klicka på texten under processdelarna för att se vilka läkemedel som finns i
respektive fas.