Arkiv - Janusinfo

Arkiv

Här finns rekommendationer från NT-rådet eller den tidigare NLT-gruppen som inte längre gäller, antingen för att de ersatts av en ny rekommendation eller för att NT-rådet inte kan garantera aktualiteten.

Baserat på den etiska plattformen och den hälsoekonomiska värderingen av läkemedlet eller indikationen, avger NT-rådet (fram till 1 januari 2015, NLT-gruppen) en rekommendation till landstingen om användning. Mer om rekommendationer.

 

Substans
Läkemedel Indikation Datum
abirateron Zytiga  prostatacancer 2017-07-03
2017-05-30

2015-03-13

2014-12-23
2014-11-11
2012-12-20
2012-09-19
alirokumab Praluent hyperkolesterolemi 2017-02-01
ataluren Translarna Duchennes muskeldystrofi 2016-08-31
2015-03-26
baricitinib Olumiant reumatoid artrit 2017-10-24
2017-05-09
daklatasvir Daklinza Hepatit C 2017-10-10
2016-12-15
2015-06-26
2015-04-02
2015-02-27
2014-12-22
daratumumab Darzalex  multipelt myelom 2017-04-18
2016-10-17
darvadstrocel
Alofisel komplexa perianala fistlar 2018-05-04
dasabuvir Exviera Hepatit C 2017-10-10
2016-12-15
2015-06-26
2015-04-02
dexametason Ozurdex   2014-02-28
eculizumab Soliris atypiskt hemolytiskt uremiskt syndrom (aHUS) 2015-06-01
elbasvir/grazoprevir Zepatier  Hepatit C 2017-10-10
2016-12-15
2016-10-17
2016-09-13
enzalutamid Xtandi  prostatacancer 2017-05-30
2015-03-13

2014-12-23
2014-11-11
evolocumab Repatha hyperkolesterolemi 2017-02-01
2016-09-01

2016-06-23
2015-12-22
glekaprevir/pibrentasvir Maviret Hepatit C 2017-10-10
2017-09-08
HPV-vaccination     2011-05-18
idebenon Raxone  Duchennes muskeldystrofi 2016-01-18
imiglukeras Cerezyme   2012-03-08
2011-12-22
ipilimumab Yervoy avancerat (inoperabelt eller metastaserande) melanom hos vuxna 2012-04-02
irinotekan Onivyde pankreascancer 2018-03-02
Ixazomib Ninlaro   2017-04-18
karfilzomib Kyprolis  multipelt myelom 2016-06-07
2015-12-16
ledipasvir/sofosbuvir Harvoni Hepatit C 2017-10-10
2016-12-15
2015-06-26

2015-04-02
2015-02-27
2014-12-22
2014-12-02
mepolizumab Nucala eosinofil astma 2016-10-28
2016-09-19
natriumoxybat Xyrem  narkolepsi med kataplexi 2011-12-20
nivolumab Opdivo icke-småcellig lungcancer i första linjen 2017-03-20
nivolumab Opdivo icke-småcellig lungcancer i andra linjen 2017-04-01
2016-12-15
nivolumab Opdivo njurcellscancer 2016-06-30
nivolumab Opdivo icke-småcellig lungcancer av skivepiteltyp 2015-12-22
nivolumab Opdivo icke-småcellig lungcancer av icke- skivepiteltyp 2016-06-30
nivolumab Opdivo malignt melanom 2017-02-17
2016-12-13
2016-09-30
2016-04-29
2015-12-22
2015-10-09
2015-09-04
nivolumab Opdivo urotelial cancer 2017-10-16
nusinersen Spinraza SMA 2017-06-13
nya antikoagulantia     2013-03-14
2011-12-05
2011-03-04
ombitasvir/ paritaprevir/ ritonavir Viekirax Hepatit C 2017-10-10
2016-12-15
2015-06-26

2015-04-02
osimertinib Tagrisso
2016-11-08
pembrolizumab Keytruda icke-småcellig lungcancer 2016-09-01
pembrolizumab Keytruda icke-småcellig lungcancer i första linjen 2017-03-20
pembrolizumab Keytruda icke-småcellig lungcancer i andra linjen 2017-04-01
2016-12-15
pembrolizumab Keytruda malignt melanom 2017-02-17
2016-12-13
2016-09-30
2016-04-29
2015-12-22
2015-10-09
2015-09-04
pembrolizumab Keytruda urotelial cancer 2017-10-16
Radium-223 Xofigo prostatacancer 2014-06-16
ramucirumab Cyramza kolorektalcancer 2015-10-27
sapropterin Kuvan   2010-03-12
simeprevir Olysio Hepatit C 2017-10-10
2016-12-15
2015-06-26

2015-02-27
2015-04-02
2014-12-22
2014-10-30
sofosbuvir Sovaldi Hepatit C 2017-10-10
2016-12-15
2015-06-26

2015-04-02
2015-02-27
2014-12-22
2014-10-30
sofosbuvir/velpatasvir Epclusa  Hepatit C 2017-10-10
2016-12-15
2016-10-17

2016-09-13
sofosbuvir/ velpatasvir/ voxilaprevir Vosevi  Hepatit C 2017-10-10
2017-09-08
tofacitinib Xeljanz reumatoid artrit 2017-10-24
2017-05-09
trametinib Mekinist   2016-02-18
velaglukeras alfa VPRIV   2012-03-08
2011-12-22
2011-05-02
vandetanib Caprelsa   2014-11-06
vemurafenib Zelboraf   2014-04-02
2013-04-15
2012-12-20
vismodegib Erivedge   2014-09-05
  Zostavax  herpes zoster 2014-06-27

Uppdaterad: 2018-06-28

Kontakt: Sofie Alverlind