Beslut om nationell samverkan - Janusinfo

Beslut om nationell samverkan

Här presenteras de läkemedel som efter Horizon scanning eller landstingens nominering beslutats omfattas av den nationella processen för ordnat införande. För dessa läkemedel avger NT-rådet en rekommendation till landstingen.


Läkemedel som omfattas av nationell samverkan

Här listas läkemedel som utsetts till nationellt ordnat införande som är pågående ärenden hos NT-rådet. Läs mer här för alla pågående och avslutade ärenden

Läkemedel som omfattas av nationell samverkan


Läkemedel som inte omfattas av nationell samverkan

Här listas läkemedel som identifierats i horizon scanning, men som NT-rådet beslutat inte blir föremål för nationellt ordnat införande. Dessa hanteras enligt varje landstings ordinarie rutiner.

Läkemedel som inte omfattas av nationell samverkan


Uppdaterad: 2018-02-01

Kontakt: Sofie Alverlind