Horizon scanning - Janusinfo

Horizon scanning

Vid horizon scanning kartläggs systematiskt vilka nya läkemedel och indikationer som kan vara aktuella för introduktion under de närmaste åren. Läkemedel som enligt kriterier bedöms ha en påverkan på vården beskrivs i en tidig bedömningsrapport som delges landstingen. Mer om Horizon scanning

Läkemedelskandidater utsedda för utveckling av tidiga bedömningsrapporter


Tidiga bedömningsrapporter

 

Substans
Läkemedel Indikation Datum
anamorelin   kakexi hos patienter med NSCLC 2016-04-19
andexanet alfa IndexXa antidot till faktor Xa-hämmare 2017-03-02
atezolizumab Tecentriq urinblåsecancer 2017-05-19
atezolizumab Tecentriq NSCLC 2017-09-22
axicabtagene
DLBCL 2017-12-21
baricitinib Olumiant reumatoid artrit 2016-09-27
bezlotoxumab Zinplava Clostridium difficile 2016-08-08
biotin Qizenday, Cerenday MS 2017-05-24
bupropion och naltrexon Mysimba obesitas 2015-01-07
cediranib   ovarialcancer 2016-05-20
cenegermin
Oxervate neurotrofisk keratit 2017-12-21

Cx601

Alofisel perianala fistlar vid Crohns sjukdom 2016-12-15
daclizumab HYP Zinbryta multipel skleros, skovvis förlöpande 2015-10-22
daratumumab Darzalex multipelt myelom som tidigare behandlats med både immunmodulerare och proteasomhämmare 2016-04-26
dasiprotimut-T BiovaxID follikulärt lymfom eller mantelcellslymfom 2015-03-12
dupilumab Dupixent atopisk dermatit hos vuxna 2017-06-27
elotuzumab Empliciti multipelt myelom, relapserande 2016-02-11
eluxadolin JNJ-27018966, MuDelta IBS-D 2016-03-03
emicizumab
Hemlibra hemofili 2018-03-18
erenumab
Aimovig migrän 2018-03-01
evolocumab   hyperlipidemi 2015-05-11
guanfacin hydroklorid Intuniv ADHD, barn och ungdomar 2015-03-09
idarucizumab Praxbind antidot till dabigatran 2015-10-13
idebenon Raxone Duchennes muskeldystrofi 2017-02-24
ixazomib Ninlaro myelom 2016-03-03
karfilzomib Kyprolis multipelt myelom 2015-10-07
kladribin Mavenclad MS 2017-09-22
pembrolizumab Keytruda NSCLC, 1:a linjen 2017-03-10
lesinurad   gikt 2015-12-02
liraglutid Saxenda obesitas 2014-11-06
lumacaftor/ivacaftor Orkambi cystisk fibros 2015-06-09
MABp1 Xilonix kolorektalcancer 2016-11-15
masitinib   ALS 2017-05-19
mepolizumab Bosatria eosinofil astma, svår 2015-04-22
mepolizumab Nucala eosinofil astma 2016-04-22
necitumumab Portrazza NSCLC 2015-10-13
nintedanib Ofev idiopatisk lungfibros 2015-04-07

nivolumab

Opdivo Hodgkins lymfom 2016-11-15
nivolumab Opdivo huvud-halscancer 2017-04-19
nivolumab   NSCLC 2015-10-21
nivolumab Opdivo malignt melanom, avancerat (inoperabelt eller metastaserande) 2015-05-06
nusinersen
Spinraza spinal muskelatrofi 2017-05-23
obinutuzumab Gazyvaro indolent NHL 2017-06-22
okrelizumab Ocrevus RRMS och PPMS 2016-12-19
olaparib Lynparza ovarialcellscancer 2014-05-07
osimertinib
Tagrisso EGFR-muterad, icke-småcellig lungcancer som utvecklat resistens mot EGFR-hämmare genom T790M mutation 2015-12-16
padeliporfin TOOKAD prostatacancer 2017-05-04
palbociklib Ibrance ER+/HER2- avancerad eller metastaserad bröstcancer 2016-03-03
pembrolizumab Keytruda melanom 2015-01-21
ramucirumab Cyramza kolorektalcancer 2015-10-22
ramucirumab   NSCLC 2015-10-13
sakubitril och valsartan Entresto hjärtsvikt 2015-09-30
selexipag Uptravi PAH 2015-10-07
sofosbuvir Sovaldi hepatit C 2014-01-24
talimogene laherparepvec Imlygic malignt melanom, icke-resektabelt 2015-05-11
venetoklax Venclexta kronisk lymfatisk leukemi 2016-09-27
vosaroxin Qinprezo myeloisk leukemi 2016-10-12
vaccin Shingrix herpes zoster 2017-05-19

 

 

 


Kontakt: Sofie Alverlind