Rekommendationer medicinteknik

NT-rådet kommer under en försöksverksamhet att yttra sig gällande medicintekniska produkter och metoder som utvärderas inom ramen för TLV:s medicinteknikuppdrag. Rekommendationerna ges på samma grundval som för läkemedel och i dialog med nationella programråd och vårdprogramgrupper.


Insulinpumpar av typen hybridpumpar vid diabetes

Med hybridpump avses ett system som innehåller både insulinpump och kontinuerlig glukosmätning där pumpen kan programmeras att leverera och justera insulintillförsel baserat på uppmätta glukosvärden från den kontinuerliga glukosmätaren.

NT-rådet har lämnat en rekommendation till landstingen 2018-02-09 att avvakta med införande av hybridpumpar, tills tillräckligt kunskapsunderlag, inklusive hälsoekonomisk värdering, är tillgängligt för att NT-rådet ska kunna göra en bedömning och fastställa en rekommendation.

Rekommendation


Kontinuerlig glukosmätare för diabetes FreeStyle Libre

FreeStyle Libre är ett sensordrivet system för kontinuerlig glukosmätning, avsett för egenkontroll av glukosnivåer hos personer med insulinbehandlad typ 1 eller typ 2-diabetes.

NT-rådet har lämnat en rekommendation till landstingen gällande FreeStyle Libre 2018-02-05.

Rekommendation

Kontaktuppgift företag: Abbot Scandinavia


Optune

NT-rådet har lämnat en rekommendation till landstingen gällande Optune, 2017-05-18.

Optune bygger på metoden Tumour treating fields och är avsedd för att förlänga överlevnad vid glioblastoma multiformae.

Rekommendation

Kontaktuppgift företag: Novocure


Uppdaterad: 2018-02-09