Rekommendationer medicinteknik

NT-rådet kommer under en försöksverksamhet att yttra sig gällande medicintekniska produkter och metoder som utvärderas inom ramen för TLV:s medicinteknikuppdrag. Rekommendationerna ges på samma grundval som för läkemedel och i dialog med nationella programråd och vårdprogramgrupper.


Kontinuerlig glukosmätare för diabetes FreeStyle Libre

NT-rådet har lämnat en rekommendation till landstingen gällande FreeStyle Libre, 2017-06-15.

FreeStyle Libre är en kontinuerlig glukosmätare avsedd för egenkontroll av glukosnivåer hos personer med insulinbehandlad typ 1 eller typ 2-diabetes.

Rekommendation

Kontaktuppgift företag: Abbot Scandinavia

Sekretess hindrar bedömning av kostnadseffektiviteten av den kontinuerliga glukosmätaren FreeStyle Libre 2017-06-15


Optune

NT-rådet har lämnat en rekommendation till landstingen gällande Optune, 2017-05-18.

Optune bygger på metoden Tumour treating fields och är avsedd för att förlänga överlevnad vid glioblastoma multiformae.

Rekommendation

Kontaktuppgift företag: Novocure


Uppdaterad: 2017-06-15