Aflibercept (Eylea) - Janusinfo

Aflibercept (Eylea)

Aflibercept är indicerat för behandling av vuxna med neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) . 

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag. 


Kontakt: Sofie Alverlind