Aflibercept (Zaltrap) - Janusinfo

Aflibercept (Zaltrap)

Aflibercept är indicerat för kombinationsbehandling med irinotekan/5- fluorouracil/folinsyra kemoterapi för vuxna patienter med metastatisk kolorektal cancer som är resistent mot eller har progredierat efter oxaliplatininnehållande behandling.

 

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.


Kontakt: Sofie Alverlind