Alemtuzumab (Lemtrada)

Bakgrund

Lemtrada är indicerat för vuxna patienter med skovvis förlöpande multipel skleros (RRMS) med aktiv sjukdom som definieras av kliniska fynd.

SKL:s projekt Ordnat införande i samverkan, delprojekt 6.1 i den nationella läkemedelsstrategin, har, efter nominering av landstingen, valt Lemtrada som pilotläkemedel för att testa den nationella processen för ordnat införande av nya läkemedel.

Kontaktuppgift företag: Genzyme/Sanofi

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind