Anamorelin

Anamorelin är en oral ghrelinreceptoragonist för behandling av anorexi, kakexi och oönskad viktnedgång hos patienter med icke-småcellig lungcancer.

Kontaktuppgift företag:

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind