Andexanet alfa (AndexXa) - Janusinfo

Andexanet alfa (AndexXa)

Andexanet alfa är avsett som antidot vid blödningar vid behandling med faktor Xa-hämmare. 

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag. 


Kontakt: Sofie Alverlind