Apremilast (Otezla)

Apremilast är indicerat för medelsvår till svår plack-psoriasis  och för psoriasisartrit.

Kontaktuppgift företag: Celgene

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind