Ataluren (Translarna) - Janusinfo

Ataluren (Translarna)

NT-rådet har lämnat en rekommendation till landstingen gällande ataluren (Translarna), 2017-09-29.

Ataluren (Translarna) är godkänt för behandling av Duchennes muskeldystrofi.

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind