Avelumab (Bavencio)

NT-rådet har lämnat en rekommendation till landstingen gällande avelumab (Bavencio), 2018-03-23.

Bavencio är avsett som monoterapi för behandling av vuxna patienter med metastaserad Merkelcellskarcinom (MCC).

Kontaktuppgift företag: Merck Pfizer

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind