Axicabtagene ciloleucel (Yescarta)

Axicabtagene ciloleucel är en CAR-T-cellsterapi avsedd för behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom.

Kontaktuppgift företag: Gilead Sciences

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind