Azacitidin (Vidaza)

NLT-gruppen har publicerat ett yttrande om Vidaza (azacitidin) indicerat vid behandling av vuxna patienter, som inte är lämpliga för hematopoetisk stamcellstransplantation, med

- myelodysplastiskt syndrom (MDS), klassificerat som intermediär-2-risk eller högrisk enligt IPSS, eller

- kronisk myelomonocytär leukemi (CMML) med 10-29% benmärgsblaster utan myeloproliferativ sjukdom.

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind