Baricitinib (Olumiant)

NT-rådet har lämnat en rekommendation till landstingen gällande baricitinib (Olumiant), 2018-02-28.

Baricitinib (Olumiant) är avsett för behandling av reumatiod artrit.

Baricitinib är föremål för nationellt ordnat införande på samverkansnivå 1 med motiveringen att patientpopulationen är stor och att intresset förväntas vara stort då det rör sig om en ny verkningsmekanism och en oral behandling.

Kontaktuppgift företag: Lilly

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind