Belatacept (Nulojix) - Janusinfo

Belatacept (Nulojix)

Belatacept (Nulojix) från läkemedelsföretaget Bristol-Myers Squibb, är indicerat som profylax mot transplantatavstötning hos vuxna njurtransplantationspatienter. Belatacept ska användas i kombination med kortikosteroider och en mykofenolsyra (MPA).

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind