Belimumab (Benlysta) - Janusinfo

Belimumab (Benlysta)

Belimumab är indicerat som tilläggsbehandling hos vuxna patienter med aktiv autoantikroppspositiv Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) med en hög grad av sjukdomsaktivitet.

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind