Bezlotoxumab (Zinplava) - Janusinfo

Bezlotoxumab (Zinplava)

Bezlotoxumab är avsett för behandling av återkommande infektion med Clostridium difficile.

Kontaktuppgift företag: MSD

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind