Brentuximab vedotin (Adcetris)

Adcetris är indicerat för behandling av vuxna patienter som fått återfall eller svårare form av Hodgkins lymfom som inte svarar på tillgänglig behandling efter stamcellstransplantation eller efter två tidigare terapier. Adcetris kan även användas för behandling av vuxna patienter som ej får effekt av annan behandling eller återfall vid storcelligt anaplastiskt lymfom.

 

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.


Kontakt: Sofie Alverlind